Wyburzenia i rozbiórki budynków

Jedną ze specjalności naszej firmy są wyburzenia i rozbiórki budynków. Klientom oferujemy m.in. wyburzenia obiektów użyteczności publicznej, fabryk, hal i magazynów. Przy rozbiórkach mechanicznych stosujemy specjalistyczny ciężki sprzęt wyburzeniowy, używamy nowoczesnych koparek wyposażonych w specjalistyczne oprzyrządowanie tj. młoty hydrauliczne lub nożyce służące do kruszenia betonu i cięcia stali.
Po zakończeniu prac związanych z rozbiórką budynku zapewniamy utylizację i zagospodarowanie materiałów porozbiórkowych, zgodnie z przepisami prawa oraz oferujemy recykling gruzu betonowego i ceglanego. Za pomocą mobilnych kruszarek kruszymy gruz na mniejsze frakcje i uzyskujemy materiał budowlany, który inwestor może spożytkować przy realizacji nowej inwestycji, tym samym znacząco obniżając jej koszty. Pokruszony gruz można użyć jako substytutu kruszywa i wykorzystać do podbudowy terenu, przy realizacji placów, dróg czy też parkingów.

Kiedy potrzebne jest pozwolenie na rozbiórkę?

W przypadku niektórych budynków rozbiórka nie jest możliwa, jeśli nie uzyska się na nią pozwolenia. Dotyczy to przede wszystkim obiektów wpisanych na listę zabytków. Obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obejmuje również budynki nieobjęte ochroną konserwatorską, o wysokości przekraczającej 8 metrów oraz oddalone od granicy działki na odległość mniejszą niż połowa ich wysokości. Bez uzyskania pozwolenia można natomiast wyburzyć budynki i obiekty, których postawienie nie wymaga pozwolenia na budowę.
Rozbiórki i wyburzenia są zadaniami skomplikowanymi, dlatego też wymagają odpowiednich kwalifikacji, którymi mogą pochwalić się pracownicy naszej firmy. Ponadto dysponujemy nowoczesnym sprzętem, który umożliwia nam szybkie, bezproblemowe i bezpieczne wykonanie wszystkich prac.